FPC
 
923622287
  newflexfpc
flexfpc@live.cn
你现在的位置:首页 > 客户服务 > 联系我们
厦门总部
地址:福建省厦门市海沧区后祥路198号
电话:+86-0592-6207999
营销电话:+86-0592-6207900  6207993
传真:+86-0592-6207906  6207909
邮编:361022
网址:www.flexfpc.com
电子信箱:newflex@flexfpc.com

厦门市铂联科技股份有限公司 地址:厦门市海沧区后祥路198号

邮编:361006 电话:+86-0592-6207999

营销电话:+86-0592-6207900/993 传真:+86-0592-6207909 6207906 电子信箱:newflex@flexfpc.com

Copyright (c) 2009-2010 版权所有 FPC专业制造商-厦门市铂联电路有限公司,All Rights Reserved